Wydarzenia:

Wyprawa na Łopień 2022
13.09.2022
„”
Narodowe Czytanie 2022
13.09.2022 | Wydarzenia
„”
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
01.09.2022 | Wydarzenia
„Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 1 września 2022 roku, w przepiękny wrześniowy poranek, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły wraz z Panią Anną Święch - Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Słopnicach, uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2022/2023.”

Historia szkolnictwa w Słopnicach, pod Mogielicą

Pierwsza, przyparafialna szkoła w Słopnicach powstała w 1832 r. Do niej chodziły dzieci również z Podmogielicy. Szkoła była utrzymywana raz z daniny mieszkańców, raz z pieniędzy rządowych. Sytuacja taka trwała do końca XIX w. Wtedy to zostały wyłonione tzw. „klasy eksponowane”, która dały początek obecnym szkołom. W roku 1913 (jak podaje ks.Stanisław Wojcieszak w monografii „Słopnice dzieje wsi i parafii”) placówka taka powstała pod Mogielicą. Dzieci uczyły się w izbach wynajętych u gospodarzy.

W 1922 r. klasa została zamknięta z powodu braku mieszkania dla nauczycielki.. W tym też roku rozpoczęto zwózkę drzewa na budowę szkoły. Po dwóch latach, dnia 15 września 1924r, ponownie uruchomiono klasę eksponowaną i zamianowano do niej poprzednią nauczycielkę p.Stanisławę Krzewińską. Lekcje religii prowadził miejscowy proboszcz lub wikariusze. Prawdopodobnie wtedy szkoła uzyskała samodzielność organizacyjną. W roczniku 1925/26 w szkole uczyło się już 78 uczniów (44 chłopców i 34 dziewcząt). Podobnie było w następnych latach.

Ważnym momentem dla szkoły w Słopnicach-Podmogielicy był rok 1926. Nauczycielem tutaj został Józef Pasiut, którego postać była związana ze szkołą do 1950 roku. Swoją postawą zapisał się w pamięci mieszkańców jako wspaniały pedagog, dydaktyk, a także lekarz. Miejscowi gospodarze zwracali się do niego ze wszystkimi problemami i darzyli go ogromnym zaufaniem. Przez lata skrupulatnie notował ważniejsze wydarzenia tego środowiska w pisanej przez siebie „Kronice Jedno-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 w Słopnicach”. Znajduje się tam następująca informacja dotycząca naszej historii: „Budynek tutejszej szkoły postawiono w roku 1923. (…) Plac zakupiono od Kulpy Wojciecha i Czepiela Adama, obaj z osiedla Jurkówka. Materiał budowlany składała darmowo miejscowa ludność. Robociznę w części płaciła gmina, której wójtem był Wikar Maciej, gospodarz z osiedla Piechurówka”.

            Każdy rok szkolny rozpoczynano i kończono nabożeństwem w kościele. Uroczyście obchodzono Święto Królowej Polski, i Konstytucji 3 Maja. Szkoła prowadziła też np. lekcje biologii dla nauczycieli, organizowano przedstawienia i wystawy prac uczniów. Prowadzono zbiórkę ziół lekarskich, upowszechniano akcję sadzenia morwy – rośliny wysadzano z nasion w ogródku szkolnym oraz rozdano nasiona uczniom. Jednak z powodu ubóstwa nie wszystkie dzieci uczęszczały na lekcje. W czasie wojny, kierownik szkoły rozdawał najbiedniejszym po 35 dkg marmolady , a ksiądz katecheta Kazimierz Popiołek – 25 dkg cukru. Wszystkie dzieci przez jakiś czas piły tran. Dożywianie było skromnym antidotum na występujące ciągle epidemie. Jedna z groźniejszych to epidemia czerwonki na przełomie 1943/44 w czasie której zmarło troje ( spośród 132 ) uczniów a zajęcia zawieszono na trzy miesiące.

            W pierwszym roku szkolnym po wojnie szkoła posiadała już pięć oddziałów. Zapisanych było 124 uczniów. Jeden nauczyciel nie był w stanie uczyć równocześnie w pięciu klasach dlatego zajęcia odbywały się na zmiany – II i III kl oraz IV i V, a klasa I uczyła się codziennie. Dzieci otrzymywały darmowe posiłki: kawę z mlekiem lub chleb i zupę. Po raz pierwszy powołano Komitet Szkolny. Działały organizacje PCK i SKO. W bibliotece było 135 książek. Uroczyście obchodzono święta 3 Maja, Dzień Matki, czczono pamięć pomordowanych w czasie wojny.

            Po wyjeździe na Ziemie Odzyskane kier. Pasiuta w roku 1951/52 nastąpiła wymiana nauczycieli. Stanowisko kierownika szkoły objęła pani Julia Korba. Oprócz niej pracowały jeszcze trzy inne nauczycielki. Praca koncentrowała się na realizacji programu, działalności społecznej i na rzecz środowiska – głównie zwalczanie analfabetyzmu. Szkoła urządzała wycieczki na dworzec kolejowy i do kina.

            W 1964r. przy dużym zaangażowaniu nauczycieli i społeczeństwa Podmogielicy, postawiono obecny budynek szkoły. Jest w nim 6 sal lekcyjnych. Zmiany w szkole i środowisku jakie nastąpiły po 1950r. są stosunkowo dobrze udokumentowane w zapiskach Kroniki Szkoły nr 4 w Słopnicach oraz protokołach Rad Pedagogicznych i spotkaniach Komitetu Rodzicielskiego tejże szkoły.