DYREKTOR: mgr Anna Święch

 

                    KADRA  PEDAGOGICZNA

Anna Święch                   matematyka

Magdalena Biedroń        doradztwo zawodowe

Ks. Jacek Kurcz               religia

Renata Banach                z.rew.,historia, wos

Magdalena Kęska            edukacja przedszkolna

Jolanta Kłodnicka            chemia, biologia,przyroda,wdż

Marek Kłodnicki               fizyka,geografia

Agnieszka Król                j.polski

Adam Lachick                 inf.,tech.,wych.fiz.,biblio.,edb

Zofia Marcisz                  psycholog

Beata Michalik                j.angielski, j.niemiecki

Barbara Ryż                    ed.wcze.,plastyka, muzyka

Alicja Sroka                     pedagog, pedagog specjalny,log.