p.o. DYREKTORA: mgr Anna Święch

 

                    KADRA  PEDAGOGICZNA

Anna Święch                   matematyka

Ks. Jacek Kurcz               religia

Renata Banach                z.rew.,historia, wos

Aneta Florek                   ed.wczes.,wych.fiz.

Jolanta Kłodnicka            chemia, biologia, wdż.

Marek Kłodnicki               fizyka

Adam Lachick                 inf.,tech.,wych.fiz.,biblio., rel.,edb

Alina Lachcik                   j.polski

Małgorzata Czepiel          j. niemiecki

Krystyna Poręba              ed. wczes.,geografia, przyroda

Dawid Kaim                      j.angielski, doradztwo

Barbara Ryż                    ed.wcze.,plastyka, muzyka

Alicja Sroka                     pedagog