SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: Karolina Ubik kl.VIII

Z-CA PRZEW.: Karol Kulpa kl.VIII

CZŁONEK SAMORZĄDU: Rafał Gaura kl.VII

 

OPIEKUN: mgr Kinga Ryś - Baca

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: Karolina Ubik kl.VIII

Z-CA PRZEW.: Karol Kulpa kl.VIII

CZŁONEK SAMORZĄDU: Rafał Gaura kl.VII

 

OPIEKUN: mgr Kinga Ryś - Baca

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: Karolina Ubik kl.VIII

Z-CA PRZEW.: Karol Kulpa kl.VIII

CZŁONEK SAMORZĄDU: Rafał Gaura kl.VII

 

OPIEKUN: mgr Kinga Ryś - Baca

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: Karolina Ubik kl.VIII

Z-CA PRZEW.: Karol Kulpa kl.VIII

CZŁONEK SAMORZĄDU: Rafał Gaura kl.VII

 

OPIEKUN: mgr Kinga Ryś - Baca

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: Karolina Ubik kl.VIII

Z-CA PRZEW.: Karol Kulpa kl.VIII

CZŁONEK SAMORZĄDU: Rafał Gaura kl.VII

 

OPIEKUN: mgr Kinga Ryś - Baca

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: Karolina Ubik kl.VIII

Z-CA PRZEW.: Karol Kulpa kl.VIII

CZŁONEK SAMORZĄDU: Rafał Gaura kl.VII

 

OPIEKUN: mgr Kinga Ryś - Baca