SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Eliza Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Michał Opioła

Członkowie: Weronika Grucel, Faustyna Bień

 

Opiekun: pani mgr Paulina Szewczyk - Gąsiorek

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Eliza Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Michał Opioła

Członkowie: Weronika Grucel, Faustyna Bień

 

Opiekun: pani mgr Paulina Szewczyk - Gąsiorek

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Eliza Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Michał Opioła

Członkowie: Weronika Grucel, Faustyna Bień

 

Opiekun: pani mgr Paulina Szewczyk - Gąsiorek

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Eliza Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Michał Opioła

Członkowie: Weronika Grucel, Faustyna Bień

 

Opiekun: pani mgr Paulina Szewczyk - Gąsiorek

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Eliza Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Michał Opioła

Członkowie: Weronika Grucel, Faustyna Bień

 

Opiekun: pani mgr Paulina Szewczyk - Gąsiorek

SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  SP4 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Eliza Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Michał Opioła

Członkowie: Weronika Grucel, Faustyna Bień

 

Opiekun: pani mgr Paulina Szewczyk - Gąsiorek