Spotkanie z Policjantem w klasach 7-8

09.10.2021 | WydarzeniaDnia 7 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Limanowej, sierżantem sztabowym Dariuszem Ciba, w którym udział wzięli uczniowie klas 7-8. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Funkcjonariusz wspomniał ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z sieci Internetu, o zasadach, którymi powinni kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Przede wszystkim starał się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy.

Autor: red. | 

Spotkanie z Policjantem w klasach 7-8

09.10.2021 | WydarzeniaDnia 7 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Limanowej, sierżantem sztabowym Dariuszem Ciba, w którym udział wzięli uczniowie klas 7-8. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Funkcjonariusz wspomniał ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z sieci Internetu, o zasadach, którymi powinni kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Przede wszystkim starał się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy.

Autor: red. | 

Spotkanie z Policjantem w klasach 7-8

09.10.2021 | WydarzeniaDnia 7 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Limanowej, sierżantem sztabowym Dariuszem Ciba, w którym udział wzięli uczniowie klas 7-8. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Funkcjonariusz wspomniał ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z sieci Internetu, o zasadach, którymi powinni kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Przede wszystkim starał się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy.

Autor: red. | 

Spotkanie z Policjantem w klasach 7-8

09.10.2021 | WydarzeniaDnia 7 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Limanowej, sierżantem sztabowym Dariuszem Ciba, w którym udział wzięli uczniowie klas 7-8. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Funkcjonariusz wspomniał ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z sieci Internetu, o zasadach, którymi powinni kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Przede wszystkim starał się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy.

Autor: red. | 

Spotkanie z Policjantem w klasach 7-8

09.10.2021 | WydarzeniaDnia 7 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Limanowej, sierżantem sztabowym Dariuszem Ciba, w którym udział wzięli uczniowie klas 7-8. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Funkcjonariusz wspomniał ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z sieci Internetu, o zasadach, którymi powinni kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Przede wszystkim starał się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy.

Autor: red. | 

Spotkanie z Policjantem w klasach 7-8

09.10.2021 | WydarzeniaDnia 7 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Limanowej, sierżantem sztabowym Dariuszem Ciba, w którym udział wzięli uczniowie klas 7-8. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Funkcjonariusz wspomniał ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z sieci Internetu, o zasadach, którymi powinni kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Przede wszystkim starał się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy.

Autor: red. |