Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”(…)

15.10.2021 | WydarzeniaW dniu 13.10.2021 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli: p.Wójt Adam Sołtys, p.Sekretarz gminy Anna Strug, panie z księgowości, nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Rolę gospodarzy pełnili oczywiście uczniowie. Program rozpoczęła część oficjalna, podczas której dzieci z kl.I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły. W swoim przedstawieniu pierwszaki zdawały „egzamin”, który potwierdził ich gotowość do wstąpienia w szeregi szkolnej braci.  Na zakończenie, nowi adepci wiedzy otrzymali książeczki SKO  i drobne pamiątki.

Następnie wystąpiły dzieci z klas 4 i 5, które w wesołych scenkach przedstawiły życie szkoły. Podsumowaniem występu były serdeczne życzenia złożone nauczycielom  i pracownikom obsługi przez uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pan Wójt i Pani Dyrektor wyróżnili też nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami. Spotkanie kontynuowane było przy tradycyjnym ciastku i kawie, na które wszystkich gości zaprosiła Rada Rodziców.

W Dniu Nauczyciela życzymy, aby miła, świąteczna atmosfera towarzyszyła szkolnej wspólnocie przez cały rok.

Autor: red. | 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”(…)

15.10.2021 | WydarzeniaW dniu 13.10.2021 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli: p.Wójt Adam Sołtys, p.Sekretarz gminy Anna Strug, panie z księgowości, nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Rolę gospodarzy pełnili oczywiście uczniowie. Program rozpoczęła część oficjalna, podczas której dzieci z kl.I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły. W swoim przedstawieniu pierwszaki zdawały „egzamin”, który potwierdził ich gotowość do wstąpienia w szeregi szkolnej braci.  Na zakończenie, nowi adepci wiedzy otrzymali książeczki SKO  i drobne pamiątki.

Następnie wystąpiły dzieci z klas 4 i 5, które w wesołych scenkach przedstawiły życie szkoły. Podsumowaniem występu były serdeczne życzenia złożone nauczycielom  i pracownikom obsługi przez uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pan Wójt i Pani Dyrektor wyróżnili też nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami. Spotkanie kontynuowane było przy tradycyjnym ciastku i kawie, na które wszystkich gości zaprosiła Rada Rodziców.

W Dniu Nauczyciela życzymy, aby miła, świąteczna atmosfera towarzyszyła szkolnej wspólnocie przez cały rok.

Autor: red. | 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”(…)

15.10.2021 | WydarzeniaW dniu 13.10.2021 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli: p.Wójt Adam Sołtys, p.Sekretarz gminy Anna Strug, panie z księgowości, nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Rolę gospodarzy pełnili oczywiście uczniowie. Program rozpoczęła część oficjalna, podczas której dzieci z kl.I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły. W swoim przedstawieniu pierwszaki zdawały „egzamin”, który potwierdził ich gotowość do wstąpienia w szeregi szkolnej braci.  Na zakończenie, nowi adepci wiedzy otrzymali książeczki SKO  i drobne pamiątki.

Następnie wystąpiły dzieci z klas 4 i 5, które w wesołych scenkach przedstawiły życie szkoły. Podsumowaniem występu były serdeczne życzenia złożone nauczycielom  i pracownikom obsługi przez uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pan Wójt i Pani Dyrektor wyróżnili też nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami. Spotkanie kontynuowane było przy tradycyjnym ciastku i kawie, na które wszystkich gości zaprosiła Rada Rodziców.

W Dniu Nauczyciela życzymy, aby miła, świąteczna atmosfera towarzyszyła szkolnej wspólnocie przez cały rok.

Autor: red. | 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”(…)

15.10.2021 | WydarzeniaW dniu 13.10.2021 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli: p.Wójt Adam Sołtys, p.Sekretarz gminy Anna Strug, panie z księgowości, nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Rolę gospodarzy pełnili oczywiście uczniowie. Program rozpoczęła część oficjalna, podczas której dzieci z kl.I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły. W swoim przedstawieniu pierwszaki zdawały „egzamin”, który potwierdził ich gotowość do wstąpienia w szeregi szkolnej braci.  Na zakończenie, nowi adepci wiedzy otrzymali książeczki SKO  i drobne pamiątki.

Następnie wystąpiły dzieci z klas 4 i 5, które w wesołych scenkach przedstawiły życie szkoły. Podsumowaniem występu były serdeczne życzenia złożone nauczycielom  i pracownikom obsługi przez uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pan Wójt i Pani Dyrektor wyróżnili też nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami. Spotkanie kontynuowane było przy tradycyjnym ciastku i kawie, na które wszystkich gości zaprosiła Rada Rodziców.

W Dniu Nauczyciela życzymy, aby miła, świąteczna atmosfera towarzyszyła szkolnej wspólnocie przez cały rok.

Autor: red. | 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”(…)

15.10.2021 | WydarzeniaW dniu 13.10.2021 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli: p.Wójt Adam Sołtys, p.Sekretarz gminy Anna Strug, panie z księgowości, nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Rolę gospodarzy pełnili oczywiście uczniowie. Program rozpoczęła część oficjalna, podczas której dzieci z kl.I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły. W swoim przedstawieniu pierwszaki zdawały „egzamin”, który potwierdził ich gotowość do wstąpienia w szeregi szkolnej braci.  Na zakończenie, nowi adepci wiedzy otrzymali książeczki SKO  i drobne pamiątki.

Następnie wystąpiły dzieci z klas 4 i 5, które w wesołych scenkach przedstawiły życie szkoły. Podsumowaniem występu były serdeczne życzenia złożone nauczycielom  i pracownikom obsługi przez uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pan Wójt i Pani Dyrektor wyróżnili też nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami. Spotkanie kontynuowane było przy tradycyjnym ciastku i kawie, na które wszystkich gości zaprosiła Rada Rodziców.

W Dniu Nauczyciela życzymy, aby miła, świąteczna atmosfera towarzyszyła szkolnej wspólnocie przez cały rok.

Autor: red. | 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”(…)

15.10.2021 | WydarzeniaW dniu 13.10.2021 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości byli: p.Wójt Adam Sołtys, p.Sekretarz gminy Anna Strug, panie z księgowości, nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Rolę gospodarzy pełnili oczywiście uczniowie. Program rozpoczęła część oficjalna, podczas której dzieci z kl.I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów szkoły. W swoim przedstawieniu pierwszaki zdawały „egzamin”, który potwierdził ich gotowość do wstąpienia w szeregi szkolnej braci.  Na zakończenie, nowi adepci wiedzy otrzymali książeczki SKO  i drobne pamiątki.

Następnie wystąpiły dzieci z klas 4 i 5, które w wesołych scenkach przedstawiły życie szkoły. Podsumowaniem występu były serdeczne życzenia złożone nauczycielom  i pracownikom obsługi przez uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Pan Wójt i Pani Dyrektor wyróżnili też nauczycieli i pracowników obsługi nagrodami. Spotkanie kontynuowane było przy tradycyjnym ciastku i kawie, na które wszystkich gości zaprosiła Rada Rodziców.

W Dniu Nauczyciela życzymy, aby miła, świąteczna atmosfera towarzyszyła szkolnej wspólnocie przez cały rok.

Autor: red. |