,,Szkoła Pamięta"

29.10.2021 | WydarzeniaUczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła Pamięta” propagowanej przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki realizowali działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, społeczności. Wraz z nauczycielem uporządkowali groby bohaterów z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Dolnych oraz złożyli wiązanki i znicze. Również młodzież z naszej szkoły opiekuje się trzema grobami w lesie w Groniu. Dawniej uważano je za partyzanckie, ale są też przekazy, ze zakopano w nich kolaborantów zastrzelonych przez partyzantów. Jak co roku, uczniowie odwiedzili to miejsce, oczyścili mogiły i  pomodlili się za zmarłych.

         Kolejnym działaniem było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbyła się 12.09 2021roku. Również opracowano prezentację multimedialną, którą wykorzystano podczas lekcji historii. Prezentacja dotyczyła rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Natomiast uczniowie klas młodszych dzięki  materiałom multimedialnym  poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego związaną z historią naszego regionu.

Autor: red. | 

,,Szkoła Pamięta"

29.10.2021 | WydarzeniaUczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła Pamięta” propagowanej przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki realizowali działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, społeczności. Wraz z nauczycielem uporządkowali groby bohaterów z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Dolnych oraz złożyli wiązanki i znicze. Również młodzież z naszej szkoły opiekuje się trzema grobami w lesie w Groniu. Dawniej uważano je za partyzanckie, ale są też przekazy, ze zakopano w nich kolaborantów zastrzelonych przez partyzantów. Jak co roku, uczniowie odwiedzili to miejsce, oczyścili mogiły i  pomodlili się za zmarłych.

         Kolejnym działaniem było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbyła się 12.09 2021roku. Również opracowano prezentację multimedialną, którą wykorzystano podczas lekcji historii. Prezentacja dotyczyła rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Natomiast uczniowie klas młodszych dzięki  materiałom multimedialnym  poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego związaną z historią naszego regionu.

Autor: red. | 

,,Szkoła Pamięta"

29.10.2021 | WydarzeniaUczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła Pamięta” propagowanej przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki realizowali działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, społeczności. Wraz z nauczycielem uporządkowali groby bohaterów z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Dolnych oraz złożyli wiązanki i znicze. Również młodzież z naszej szkoły opiekuje się trzema grobami w lesie w Groniu. Dawniej uważano je za partyzanckie, ale są też przekazy, ze zakopano w nich kolaborantów zastrzelonych przez partyzantów. Jak co roku, uczniowie odwiedzili to miejsce, oczyścili mogiły i  pomodlili się za zmarłych.

         Kolejnym działaniem było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbyła się 12.09 2021roku. Również opracowano prezentację multimedialną, którą wykorzystano podczas lekcji historii. Prezentacja dotyczyła rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Natomiast uczniowie klas młodszych dzięki  materiałom multimedialnym  poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego związaną z historią naszego regionu.

Autor: red. | 

,,Szkoła Pamięta"

29.10.2021 | WydarzeniaUczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła Pamięta” propagowanej przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki realizowali działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, społeczności. Wraz z nauczycielem uporządkowali groby bohaterów z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Dolnych oraz złożyli wiązanki i znicze. Również młodzież z naszej szkoły opiekuje się trzema grobami w lesie w Groniu. Dawniej uważano je za partyzanckie, ale są też przekazy, ze zakopano w nich kolaborantów zastrzelonych przez partyzantów. Jak co roku, uczniowie odwiedzili to miejsce, oczyścili mogiły i  pomodlili się za zmarłych.

         Kolejnym działaniem było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbyła się 12.09 2021roku. Również opracowano prezentację multimedialną, którą wykorzystano podczas lekcji historii. Prezentacja dotyczyła rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Natomiast uczniowie klas młodszych dzięki  materiałom multimedialnym  poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego związaną z historią naszego regionu.

Autor: red. | 

,,Szkoła Pamięta"

29.10.2021 | WydarzeniaUczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła Pamięta” propagowanej przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki realizowali działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, społeczności. Wraz z nauczycielem uporządkowali groby bohaterów z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Dolnych oraz złożyli wiązanki i znicze. Również młodzież z naszej szkoły opiekuje się trzema grobami w lesie w Groniu. Dawniej uważano je za partyzanckie, ale są też przekazy, ze zakopano w nich kolaborantów zastrzelonych przez partyzantów. Jak co roku, uczniowie odwiedzili to miejsce, oczyścili mogiły i  pomodlili się za zmarłych.

         Kolejnym działaniem było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbyła się 12.09 2021roku. Również opracowano prezentację multimedialną, którą wykorzystano podczas lekcji historii. Prezentacja dotyczyła rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Natomiast uczniowie klas młodszych dzięki  materiałom multimedialnym  poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego związaną z historią naszego regionu.

Autor: red. | 

,,Szkoła Pamięta"

29.10.2021 | WydarzeniaUczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła Pamięta” propagowanej przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki realizowali działania mające na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, społeczności. Wraz z nauczycielem uporządkowali groby bohaterów z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Słopnicach Dolnych oraz złożyli wiązanki i znicze. Również młodzież z naszej szkoły opiekuje się trzema grobami w lesie w Groniu. Dawniej uważano je za partyzanckie, ale są też przekazy, ze zakopano w nich kolaborantów zastrzelonych przez partyzantów. Jak co roku, uczniowie odwiedzili to miejsce, oczyścili mogiły i  pomodlili się za zmarłych.

         Kolejnym działaniem było przygotowanie gazetki ściennej poświęconej kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbyła się 12.09 2021roku. Również opracowano prezentację multimedialną, którą wykorzystano podczas lekcji historii. Prezentacja dotyczyła rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Natomiast uczniowie klas młodszych dzięki  materiałom multimedialnym  poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego związaną z historią naszego regionu.

Autor: red. |