Warta na cmentarzu

02.11.2021 | Wydarzenia     Wychowanie patriotyczne w naszej szkole to nie tylko akademie i deklamowane wiersze. To również działania w lokalnym środowisku. Takim wydarzeniem jest coroczne trzymanie warty w dniu Wszystkich Świętych, na grobach osób poległych w czasie wojny. Jedną z ofiar niemieckiego okupanta był absolwent naszej szkoły Stanisław Kurnyta. Swoją postawą uczniowie oddają  hołd jemu i innym bohaterom, a przy tym przekazują świadectwo o dawnych wydarzeniach.

Jak zawsze, groby były licznie odwiedzane przez mieszkańców Słopnic, absolwentów szkoły, którzy sami kiedyś stali w tym miejscu i przez przyjezdne osoby. Wszyscy wyrażali uznanie dla postawy młodzieży. Było to bardzo sympatyczne i mobilizujące na przyszłość.

W tym roku wartę trzymali uczniowie klas 8 i 7: Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik,  Kinga Kowalczyk, Magda Florek, Rafał Gaura, Wiktoria Kęska,  Przemek Banach,  Kamil Gaura, Michał Sroka, Nikodem Kowalczyk,  Mariusz Banach, Dawid Sołtys, Bartek Bień i Bartosz Więcek. Dziękujemy im za pełnienie tych zaszczytnych obowiązków a także nauczycielom za zorganizowanie warty i opiekę nad dziećmi.

Autor: red. | 

Warta na cmentarzu

02.11.2021 | Wydarzenia     Wychowanie patriotyczne w naszej szkole to nie tylko akademie i deklamowane wiersze. To również działania w lokalnym środowisku. Takim wydarzeniem jest coroczne trzymanie warty w dniu Wszystkich Świętych, na grobach osób poległych w czasie wojny. Jedną z ofiar niemieckiego okupanta był absolwent naszej szkoły Stanisław Kurnyta. Swoją postawą uczniowie oddają  hołd jemu i innym bohaterom, a przy tym przekazują świadectwo o dawnych wydarzeniach.

Jak zawsze, groby były licznie odwiedzane przez mieszkańców Słopnic, absolwentów szkoły, którzy sami kiedyś stali w tym miejscu i przez przyjezdne osoby. Wszyscy wyrażali uznanie dla postawy młodzieży. Było to bardzo sympatyczne i mobilizujące na przyszłość.

W tym roku wartę trzymali uczniowie klas 8 i 7: Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik,  Kinga Kowalczyk, Magda Florek, Rafał Gaura, Wiktoria Kęska,  Przemek Banach,  Kamil Gaura, Michał Sroka, Nikodem Kowalczyk,  Mariusz Banach, Dawid Sołtys, Bartek Bień i Bartosz Więcek. Dziękujemy im za pełnienie tych zaszczytnych obowiązków a także nauczycielom za zorganizowanie warty i opiekę nad dziećmi.

Autor: red. | 

Warta na cmentarzu

02.11.2021 | Wydarzenia     Wychowanie patriotyczne w naszej szkole to nie tylko akademie i deklamowane wiersze. To również działania w lokalnym środowisku. Takim wydarzeniem jest coroczne trzymanie warty w dniu Wszystkich Świętych, na grobach osób poległych w czasie wojny. Jedną z ofiar niemieckiego okupanta był absolwent naszej szkoły Stanisław Kurnyta. Swoją postawą uczniowie oddają  hołd jemu i innym bohaterom, a przy tym przekazują świadectwo o dawnych wydarzeniach.

Jak zawsze, groby były licznie odwiedzane przez mieszkańców Słopnic, absolwentów szkoły, którzy sami kiedyś stali w tym miejscu i przez przyjezdne osoby. Wszyscy wyrażali uznanie dla postawy młodzieży. Było to bardzo sympatyczne i mobilizujące na przyszłość.

W tym roku wartę trzymali uczniowie klas 8 i 7: Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik,  Kinga Kowalczyk, Magda Florek, Rafał Gaura, Wiktoria Kęska,  Przemek Banach,  Kamil Gaura, Michał Sroka, Nikodem Kowalczyk,  Mariusz Banach, Dawid Sołtys, Bartek Bień i Bartosz Więcek. Dziękujemy im za pełnienie tych zaszczytnych obowiązków a także nauczycielom za zorganizowanie warty i opiekę nad dziećmi.

Autor: red. | 

Warta na cmentarzu

02.11.2021 | Wydarzenia     Wychowanie patriotyczne w naszej szkole to nie tylko akademie i deklamowane wiersze. To również działania w lokalnym środowisku. Takim wydarzeniem jest coroczne trzymanie warty w dniu Wszystkich Świętych, na grobach osób poległych w czasie wojny. Jedną z ofiar niemieckiego okupanta był absolwent naszej szkoły Stanisław Kurnyta. Swoją postawą uczniowie oddają  hołd jemu i innym bohaterom, a przy tym przekazują świadectwo o dawnych wydarzeniach.

Jak zawsze, groby były licznie odwiedzane przez mieszkańców Słopnic, absolwentów szkoły, którzy sami kiedyś stali w tym miejscu i przez przyjezdne osoby. Wszyscy wyrażali uznanie dla postawy młodzieży. Było to bardzo sympatyczne i mobilizujące na przyszłość.

W tym roku wartę trzymali uczniowie klas 8 i 7: Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik,  Kinga Kowalczyk, Magda Florek, Rafał Gaura, Wiktoria Kęska,  Przemek Banach,  Kamil Gaura, Michał Sroka, Nikodem Kowalczyk,  Mariusz Banach, Dawid Sołtys, Bartek Bień i Bartosz Więcek. Dziękujemy im za pełnienie tych zaszczytnych obowiązków a także nauczycielom za zorganizowanie warty i opiekę nad dziećmi.

Autor: red. | 

Warta na cmentarzu

02.11.2021 | Wydarzenia     Wychowanie patriotyczne w naszej szkole to nie tylko akademie i deklamowane wiersze. To również działania w lokalnym środowisku. Takim wydarzeniem jest coroczne trzymanie warty w dniu Wszystkich Świętych, na grobach osób poległych w czasie wojny. Jedną z ofiar niemieckiego okupanta był absolwent naszej szkoły Stanisław Kurnyta. Swoją postawą uczniowie oddają  hołd jemu i innym bohaterom, a przy tym przekazują świadectwo o dawnych wydarzeniach.

Jak zawsze, groby były licznie odwiedzane przez mieszkańców Słopnic, absolwentów szkoły, którzy sami kiedyś stali w tym miejscu i przez przyjezdne osoby. Wszyscy wyrażali uznanie dla postawy młodzieży. Było to bardzo sympatyczne i mobilizujące na przyszłość.

W tym roku wartę trzymali uczniowie klas 8 i 7: Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik,  Kinga Kowalczyk, Magda Florek, Rafał Gaura, Wiktoria Kęska,  Przemek Banach,  Kamil Gaura, Michał Sroka, Nikodem Kowalczyk,  Mariusz Banach, Dawid Sołtys, Bartek Bień i Bartosz Więcek. Dziękujemy im za pełnienie tych zaszczytnych obowiązków a także nauczycielom za zorganizowanie warty i opiekę nad dziećmi.

Autor: red. | 

Warta na cmentarzu

02.11.2021 | Wydarzenia     Wychowanie patriotyczne w naszej szkole to nie tylko akademie i deklamowane wiersze. To również działania w lokalnym środowisku. Takim wydarzeniem jest coroczne trzymanie warty w dniu Wszystkich Świętych, na grobach osób poległych w czasie wojny. Jedną z ofiar niemieckiego okupanta był absolwent naszej szkoły Stanisław Kurnyta. Swoją postawą uczniowie oddają  hołd jemu i innym bohaterom, a przy tym przekazują świadectwo o dawnych wydarzeniach.

Jak zawsze, groby były licznie odwiedzane przez mieszkańców Słopnic, absolwentów szkoły, którzy sami kiedyś stali w tym miejscu i przez przyjezdne osoby. Wszyscy wyrażali uznanie dla postawy młodzieży. Było to bardzo sympatyczne i mobilizujące na przyszłość.

W tym roku wartę trzymali uczniowie klas 8 i 7: Weronika Kowalczyk, Żaneta Ubik,  Kinga Kowalczyk, Magda Florek, Rafał Gaura, Wiktoria Kęska,  Przemek Banach,  Kamil Gaura, Michał Sroka, Nikodem Kowalczyk,  Mariusz Banach, Dawid Sołtys, Bartek Bień i Bartosz Więcek. Dziękujemy im za pełnienie tych zaszczytnych obowiązków a także nauczycielom za zorganizowanie warty i opiekę nad dziećmi.

Autor: red. |