Program profilaktyczny pt. „ Smak życia ”

08.11.2021 | WydarzeniaUczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „ Smak życia ”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórca wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

W naszej Szkole program profilaktyczny prowadzony był przez Pana Grzegorza Tokarczyka certyfikowanego trenera programu Smak Życia - czyli debata o dopalaczach.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

Autor: red. | 

Program profilaktyczny pt. „ Smak życia ”

08.11.2021 | WydarzeniaUczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „ Smak życia ”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórca wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

W naszej Szkole program profilaktyczny prowadzony był przez Pana Grzegorza Tokarczyka certyfikowanego trenera programu Smak Życia - czyli debata o dopalaczach.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

Autor: red. | 

Program profilaktyczny pt. „ Smak życia ”

08.11.2021 | WydarzeniaUczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „ Smak życia ”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórca wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

W naszej Szkole program profilaktyczny prowadzony był przez Pana Grzegorza Tokarczyka certyfikowanego trenera programu Smak Życia - czyli debata o dopalaczach.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

Autor: red. | 

Program profilaktyczny pt. „ Smak życia ”

08.11.2021 | WydarzeniaUczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „ Smak życia ”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórca wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

W naszej Szkole program profilaktyczny prowadzony był przez Pana Grzegorza Tokarczyka certyfikowanego trenera programu Smak Życia - czyli debata o dopalaczach.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

Autor: red. | 

Program profilaktyczny pt. „ Smak życia ”

08.11.2021 | WydarzeniaUczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „ Smak życia ”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórca wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

W naszej Szkole program profilaktyczny prowadzony był przez Pana Grzegorza Tokarczyka certyfikowanego trenera programu Smak Życia - czyli debata o dopalaczach.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

Autor: red. | 

Program profilaktyczny pt. „ Smak życia ”

08.11.2021 | WydarzeniaUczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w programie profilaktycznym pt. „ Smak życia ”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorem programu jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek, twórca wielu znanych programów profilaktycznych („Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”).

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

W naszej Szkole program profilaktyczny prowadzony był przez Pana Grzegorza Tokarczyka certyfikowanego trenera programu Smak Życia - czyli debata o dopalaczach.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

Autor: red. |