,,Laboratoria Przyszłości”

21.12.2021 | WydarzeniaNasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” i pozyskała wsparcie finansowe od Gminy Słopnice, które zostanie przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony etc.) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi w nim o stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijania zainteresowań. MEiN informuje, że ideą programu jest zapewnienie szkołom narzędzi i rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów i kreatywności. Chodzi też o danie szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się w procesie dydaktycznym. 

Autor: red. | 

,,Laboratoria Przyszłości”

21.12.2021 | WydarzeniaNasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” i pozyskała wsparcie finansowe od Gminy Słopnice, które zostanie przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony etc.) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi w nim o stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijania zainteresowań. MEiN informuje, że ideą programu jest zapewnienie szkołom narzędzi i rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów i kreatywności. Chodzi też o danie szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się w procesie dydaktycznym. 

Autor: red. | 

,,Laboratoria Przyszłości”

21.12.2021 | WydarzeniaNasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” i pozyskała wsparcie finansowe od Gminy Słopnice, które zostanie przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony etc.) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi w nim o stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijania zainteresowań. MEiN informuje, że ideą programu jest zapewnienie szkołom narzędzi i rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów i kreatywności. Chodzi też o danie szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się w procesie dydaktycznym. 

Autor: red. | 

,,Laboratoria Przyszłości”

21.12.2021 | WydarzeniaNasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” i pozyskała wsparcie finansowe od Gminy Słopnice, które zostanie przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony etc.) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi w nim o stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijania zainteresowań. MEiN informuje, że ideą programu jest zapewnienie szkołom narzędzi i rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów i kreatywności. Chodzi też o danie szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się w procesie dydaktycznym. 

Autor: red. | 

,,Laboratoria Przyszłości”

21.12.2021 | WydarzeniaNasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” i pozyskała wsparcie finansowe od Gminy Słopnice, które zostanie przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony etc.) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi w nim o stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijania zainteresowań. MEiN informuje, że ideą programu jest zapewnienie szkołom narzędzi i rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów i kreatywności. Chodzi też o danie szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się w procesie dydaktycznym. 

Autor: red. | 

,,Laboratoria Przyszłości”

21.12.2021 | WydarzeniaNasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” i pozyskała wsparcie finansowe od Gminy Słopnice, które zostanie przeznaczone m. in na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony etc.) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla naszych uczniów.

Laboratoria Przyszłości to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi w nim o stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijania zainteresowań. MEiN informuje, że ideą programu jest zapewnienie szkołom narzędzi i rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji przyszłości, czyli współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów i kreatywności. Chodzi też o danie szkołom możliwie szerokiego wyboru pomocy, które przydadzą się w procesie dydaktycznym. 

Autor: red. |