Uczniowie w celu utrwalenia  materiału z matematyki mogą korzystać z bezpłatnych stron internetowych:

www.epodreczniki.pl

www.matzoo.pl 

www.math.edu.pl

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zadania

 

Uczniowie w celu utrwalenia  materiału z matematyki mogą korzystać z bezpłatnych stron internetowych:

www.epodreczniki.pl

www.matzoo.pl 

www.math.edu.pl

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zadania

 

Uczniowie w celu utrwalenia  materiału z matematyki mogą korzystać z bezpłatnych stron internetowych:

www.epodreczniki.pl

www.matzoo.pl 

www.math.edu.pl

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zadania

 

Uczniowie w celu utrwalenia  materiału z matematyki mogą korzystać z bezpłatnych stron internetowych:

www.epodreczniki.pl

www.matzoo.pl 

www.math.edu.pl

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zadania

 

Uczniowie w celu utrwalenia  materiału z matematyki mogą korzystać z bezpłatnych stron internetowych:

www.epodreczniki.pl

www.matzoo.pl 

www.math.edu.pl

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zadania

 

Uczniowie w celu utrwalenia  materiału z matematyki mogą korzystać z bezpłatnych stron internetowych:

www.epodreczniki.pl

www.matzoo.pl 

www.math.edu.pl

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Zadania