Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

               02.11.2020r.
               21.12.2020r.
               22.12.2020r.
               30.04.2021r.
               25.05.2021r.
               26.05.2021r.
           27.05.2021r.
           04.06.2021r.
 
 

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

               02.11.2020r.
               21.12.2020r.
               22.12.2020r.
               30.04.2021r.
               25.05.2021r.
               26.05.2021r.
           27.05.2021r.
           04.06.2021r.
 
 

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

               02.11.2020r.
               21.12.2020r.
               22.12.2020r.
               30.04.2021r.
               25.05.2021r.
               26.05.2021r.
           27.05.2021r.
           04.06.2021r.
 
 

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

               02.11.2020r.
               21.12.2020r.
               22.12.2020r.
               30.04.2021r.
               25.05.2021r.
               26.05.2021r.
           27.05.2021r.
           04.06.2021r.
 
 

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

               02.11.2020r.
               21.12.2020r.
               22.12.2020r.
               30.04.2021r.
               25.05.2021r.
               26.05.2021r.
           27.05.2021r.
           04.06.2021r.
 
 

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

               02.11.2020r.
               21.12.2020r.
               22.12.2020r.
               30.04.2021r.
               25.05.2021r.
               26.05.2021r.
           27.05.2021r.
           04.06.2021r.