Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

               02.11.2023r.

               03.11.2023r.

               22.12.2023r.
               29.04.2024r.
               30.04.2024r.

               02.05.2024r.

               31.05.2024r.

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

               02.11.2023r.

               03.11.2023r.

               22.12.2023r.
               29.04.2024r.
               30.04.2024r.

               02.05.2024r.

               31.05.2024r.

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

               02.11.2023r.

               03.11.2023r.

               22.12.2023r.
               29.04.2024r.
               30.04.2024r.

               02.05.2024r.

               31.05.2024r.

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

               02.11.2023r.

               03.11.2023r.

               22.12.2023r.
               29.04.2024r.
               30.04.2024r.

               02.05.2024r.

               31.05.2024r.

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

               02.11.2023r.

               03.11.2023r.

               22.12.2023r.
               29.04.2024r.
               30.04.2024r.

               02.05.2024r.

               31.05.2024r.

Zostały wyznaczone w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024:

               02.11.2023r.

               03.11.2023r.

               22.12.2023r.
               29.04.2024r.
               30.04.2024r.

               02.05.2024r.

               31.05.2024r.