Ta stronka zawiera szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Język angielski: „English Class A1: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz wyd. Pearson.

Ćwiczenia: „ English Class A1", Liz Kilbey, Catherine Bright wyd. Macmillan.

Język polski: M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start! 4” –,wyd. Nowa  Era

Ćwiczenia: „Zeszyt ćwiczeń” – wyd. Nowa  Era

Historia: B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 4 " wyd. Nowa Era

Ćwiczenia: " Wczoraj i dziś 4 ",  wyd. Nowa Era 

Matematyka: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Ćwiczenia: "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz „Tajemnice przyrody 4”, wyd. Nowa Era

Technika: L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa?",  wyd. Nowa Era

Informatyka: G. Koba „ Teraz Bajty 4” , wyd. MIGRA

Muzyka: M. Gromek, G. Kilbach "Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era

Plastyka: J. Kulas, K. Onak "Do dzieła !", wyd. Nowa Era

Religia:  " Miejsca pełne BOGActw " ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność

Ta stronka zawiera szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Język angielski: „English Class A1: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz wyd. Pearson.

Ćwiczenia: „ English Class A1", Liz Kilbey, Catherine Bright wyd. Macmillan.

Język polski: M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start! 4” –,wyd. Nowa  Era

Ćwiczenia: „Zeszyt ćwiczeń” – wyd. Nowa  Era

Historia: B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 4 " wyd. Nowa Era

Ćwiczenia: " Wczoraj i dziś 4 ",  wyd. Nowa Era 

Matematyka: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Ćwiczenia: "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz „Tajemnice przyrody 4”, wyd. Nowa Era

Technika: L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa?",  wyd. Nowa Era

Informatyka: G. Koba „ Teraz Bajty 4” , wyd. MIGRA

Muzyka: M. Gromek, G. Kilbach "Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era

Plastyka: J. Kulas, K. Onak "Do dzieła !", wyd. Nowa Era

Religia:  " Miejsca pełne BOGActw " ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność

Ta stronka zawiera szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Język angielski: „English Class A1: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz wyd. Pearson.

Ćwiczenia: „ English Class A1", Liz Kilbey, Catherine Bright wyd. Macmillan.

Język polski: M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start! 4” –,wyd. Nowa  Era

Ćwiczenia: „Zeszyt ćwiczeń” – wyd. Nowa  Era

Historia: B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 4 " wyd. Nowa Era

Ćwiczenia: " Wczoraj i dziś 4 ",  wyd. Nowa Era 

Matematyka: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Ćwiczenia: "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz „Tajemnice przyrody 4”, wyd. Nowa Era

Technika: L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa?",  wyd. Nowa Era

Informatyka: G. Koba „ Teraz Bajty 4” , wyd. MIGRA

Muzyka: M. Gromek, G. Kilbach "Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era

Plastyka: J. Kulas, K. Onak "Do dzieła !", wyd. Nowa Era

Religia:  " Miejsca pełne BOGActw " ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność

Ta stronka zawiera szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Język angielski: „English Class A1: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz wyd. Pearson.

Ćwiczenia: „ English Class A1", Liz Kilbey, Catherine Bright wyd. Macmillan.

Język polski: M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start! 4” –,wyd. Nowa  Era

Ćwiczenia: „Zeszyt ćwiczeń” – wyd. Nowa  Era

Historia: B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 4 " wyd. Nowa Era

Ćwiczenia: " Wczoraj i dziś 4 ",  wyd. Nowa Era 

Matematyka: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Ćwiczenia: "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz „Tajemnice przyrody 4”, wyd. Nowa Era

Technika: L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa?",  wyd. Nowa Era

Informatyka: G. Koba „ Teraz Bajty 4” , wyd. MIGRA

Muzyka: M. Gromek, G. Kilbach "Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era

Plastyka: J. Kulas, K. Onak "Do dzieła !", wyd. Nowa Era

Religia:  " Miejsca pełne BOGActw " ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność

Ta stronka zawiera szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Język angielski: „English Class A1: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz wyd. Pearson.

Ćwiczenia: „ English Class A1", Liz Kilbey, Catherine Bright wyd. Macmillan.

Język polski: M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start! 4” –,wyd. Nowa  Era

Ćwiczenia: „Zeszyt ćwiczeń” – wyd. Nowa  Era

Historia: B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 4 " wyd. Nowa Era

Ćwiczenia: " Wczoraj i dziś 4 ",  wyd. Nowa Era 

Matematyka: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Ćwiczenia: "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz „Tajemnice przyrody 4”, wyd. Nowa Era

Technika: L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa?",  wyd. Nowa Era

Informatyka: G. Koba „ Teraz Bajty 4” , wyd. MIGRA

Muzyka: M. Gromek, G. Kilbach "Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era

Plastyka: J. Kulas, K. Onak "Do dzieła !", wyd. Nowa Era

Religia:  " Miejsca pełne BOGActw " ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność

Ta stronka zawiera szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Język angielski: „English Class A1: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz wyd. Pearson.

Ćwiczenia: „ English Class A1", Liz Kilbey, Catherine Bright wyd. Macmillan.

Język polski: M. Derlukiewicz „Nowe Słowa na start! 4” –,wyd. Nowa  Era

Ćwiczenia: „Zeszyt ćwiczeń” – wyd. Nowa  Era

Historia: B.Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 4 " wyd. Nowa Era

Ćwiczenia: " Wczoraj i dziś 4 ",  wyd. Nowa Era 

Matematyka: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Ćwiczenia: "Matematyka z kluczem 4",  wyd. Nowa Era 

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz „Tajemnice przyrody 4”, wyd. Nowa Era

Technika: L. Łabecki, M. Łabecka "Jak to działa?",  wyd. Nowa Era

Informatyka: G. Koba „ Teraz Bajty 4” , wyd. MIGRA

Muzyka: M. Gromek, G. Kilbach "Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era

Plastyka: J. Kulas, K. Onak "Do dzieła !", wyd. Nowa Era

Religia:  " Miejsca pełne BOGActw " ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność